Услуги / Реклама в телевизия, интернет, радио, външна реклама

Медийни услуги

*Стратегическо медийно планиране

*Избор на медийна стратегия, определяне на медийния микс и/или оптимизацията му.

Медиа планиране

*Планиране и оптимизиране на планове по медии, бюджети, целеви групи, рейтинг, цена на рейтинг точка и т.н.

*Медиа закупуване на рекламно време и пространства в регионални и национални телевизии и радиа, вестници, списания, интернет медии, външна реклама с билбордове, брандиране на автобуси, печатна реклама на най-добри цени. 

*Мониторинг и оценка на кампании

*Информация за българския медиен пазар

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ